Skip to main content
حمٓ
Hâ Mîm

ḥâ-mîm.

Diyanet Isleri:

Ha, Mim.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ha mim.

2 Adem Uğur

Hâ. Mîm.

3 Ali Bulaç

Ha, Mîm.

4 Ali Fikri Yavuz

Hâ, Mîm.

5 Celal Yıldırım

Hâ-Mîm.

6 Diyanet Vakfı

Ha. Mim.

7 Edip Yüksel

HH. M.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hâ Mîm.

9 Fizilal-il Kuran

Hâ Mim.

10 Gültekin Onan

Ha. Mim.

11 Hasan Basri Çantay

Haa, Mîm.

12 İbni Kesir

Ha, Mim.

13 İskender Ali Mihr

Hâ, Mîm.

14 Muhammed Esed

Ha-Mim.

15 Muslim Shahin

Hâ. Mîm.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Hâ, Mîm.

17 Rowwad Translation Center

Hâ, Mîm.

18 Şaban Piriş

Hâ mîm

19 Shaban Britch

Hâ, Mîm.

20 Suat Yıldırım

Hâ, Mîm. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah tarafındandır.

21 Süleyman Ateş

Ha mim.

22 Tefhim-ul Kuran

Hâ, Mîm.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Hâ, Mîm.