Skip to main content
وَإِنَّ
ve muhakkak
ٱلدِّينَ
ceza
لَوَٰقِعٌ
olacaktır

veinne-ddîne levâḳi`.

Diyanet Isleri:

Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve ceza, mutlaka olacak.

2 Adem Uğur

Ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

3 Ali Bulaç

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

4 Ali Fikri Yavuz

Ve şübhesiz ki hesab vuku bulacaktır, (herkes amelinin karşılığını görecektir.)

5 Celal Yıldırım

Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir.

6 Diyanet Vakfı

Ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

7 Edip Yüksel

Yargılama kesinlikle gerçekleşecektir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.

9 Fizilal-il Kuran

Ceza muhakkak olacaktır.

10 Gültekin Onan

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

11 Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki (amellere göre) ceza (ya´nî mukaabele) de elbette vaaki´dir.

12 İbni Kesir

Muhakkak ceza elbet vuku bulacaktır.

13 İskender Ali Mihr

Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).

14 Muhammed Esed

ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir!

15 Muslim Shahin

ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve muhakkak ki, ceza da herhalde vâkîdir.

17 Rowwad Translation Center

Ceza (karşılık) günü kuşkusuz vuku bulacaktır.

18 Şaban Piriş

Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

19 Shaban Britch

Ceza günü kuşkusuz vuku bulacaktır.

20 Suat Yıldırım

İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.

21 Süleyman Ateş

Ceza muhakkak olacaktır.

22 Tefhim-ul Kuran

Şüphesiz (din) hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ve din, şaşmaz bir olgudur.