Skip to main content

اَلرَّحْمٰنُۙ   ( ٱلرَّحْمَٰن: ١ )

al-raḥmānu
ٱلرَّحْمَٰنُ
Yang Maha Pengasih

“Ar-Raĥmānu.” (ar-Raḥmān/55:1)

Artinya:

“(Allah) Yang Maha Pengasih,” (QS. Ar-Rahman: 1)

Uraian pada akhir Surah al-Qamar tentang keagungan kuasa Allah dan kesempurnaan kodrat-Nya disusul dengan penjelasan mengenai limpahan rahmat Allah kepada makhluk-Nya, yang disebutkan dalam Surah ar-Rahmàn. Surah ini diawali dengan nama-Nya yang indah. Dialah Allah Yang Maha Pengasih kepada makhluk, baik jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya dalam kehidupan mereka di dunia.