Skip to main content

الۤمّۤصۤ ۚ   ( الأعراف: ١ )

alif-lam-meem-sad
الٓمٓصٓ
Alif Lam Mim Shad

'Alif-Lām-Mīm-Şād. (al-ʾAʿrāf 7:1)

Artinya:

Alif Lam Mim Sad (QS. [7] Al-A'raf : 1)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

Alif Laam Miim, shaad. Huruf-huruf abjad pada permulaan surah ini mengisyaratkan kemukjizatan Al-Qur'an. Beberapa surah dalam Al-Qur'an, memang, dibuka dengan huruf abjad seperti , Alif Laam miim, Alif Laam Raa, Alif, Laam, Miim, Shaad, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa hurufhuruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disusun dari rangkaian huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Qur'an.