Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
الٓمٓصٓ
Alif Lam Mim Shad

'Alif-Lām-Mīm-Şād.

Tafsir Bahasa:

Alif Lam Mim Sad

(1) Mengenai tafsir ayat "Alif Lam Mim tsad", lihat jilid I Al-Qur'an dan Tafsirnya tentang tafsir permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah.