Skip to main content

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۗ  ( ٱلنَّازِعَات: ٧ )

tatbaʿuhā
تَتْبَعُهَا
mengikutinya
l-rādifatu
ٱلرَّادِفَةُ
yang mengiringi

“Tatba`uhā Ar-Rādifatu.” (an-Nāziʿāt/79:7)

Artinya:

“(tiupan pertama) itu diiringi oleh tiupan kedua.” (QS. An-Nazi'at: 7)

Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua, di mana manusia bangkit dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia.