Skip to main content

ஸூரத்துல் வாகிஆ வசனம் ௩௧

وَّمَاۤءٍ مَّسْكُوْبٍۙ   ( الواقعة: ٣١ )

And water
وَمَآءٍ
நீருக்கு அருகிலும்
poured forth
مَّسْكُوبٍ
ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற

Wa maaa'im maskoob (al-Wāqiʿah 56:31)

Abdul Hameed Baqavi:

அங்கு(தொடர்ந்து) நீரைக் கொட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஊற்றுக்களும்,

English Sahih:

And water poured out ([56] Al-Waqi'ah : 31)

1 Jan Trust Foundation

(சதா) ஒலித்தோடிக் கொண்டிருக்கும் நீரின் அருகிலும்,