Skip to main content
الٓمٓ
Elif Lâm Mîm

elif-lâm-mîm.

Diyanet Isleri:

Elif, Lam, Mim.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Elif lam mim.

2 Adem Uğur

Elif. Lâm. Mîm.

3 Ali Bulaç

Elif, Lam, Mim,

4 Ali Fikri Yavuz

Elif, Lâm, Mîm. (Sûrelerin başında olan bu gibi harflere, mukattaa harfler denir ki, delâlet ettikleri mânayı ancak Cenab-ı Hak bilir.)

5 Celal Yıldırım

Elif - Lâm - Mîm.

6 Diyanet Vakfı

Elif. Lam. Mim.

7 Edip Yüksel

A. L. M.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Elif, Lâm, Mîm.)

9 Fizilal-il Kuran

Elif Lâm Mim

10 Gültekin Onan

Elif, Lâm Mîm,

11 Hasan Basri Çantay

Elif, Lâm, Mim.

12 İbni Kesir

Elif, Lam, Mim

13 İskender Ali Mihr

Elif, Lâm, Mim.

14 Muhammed Esed

Elif-Lam-Mim.

15 Muslim Shahin

Elif. Lâm. Mîm.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.

17 Rowwad Translation Center

Elif, Lâm, Mîm

18 Şaban Piriş

Elif, lâm, Mîm.

19 Shaban Britch

Elif, lâm, Mîm.

20 Suat Yıldırım

Elif, Lâm, Mîm.

21 Süleyman Ateş

Elif lam mim.

22 Tefhim-ul Kuran

Elif, Lâm Mîm,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Elif, Lâm, Mîm.