Skip to main content
حمٓ
Ha mim

ḥâ-mîm.

Diyanet Isleri:

Ha, Mim,

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ha mim.

2 Adem Uğur

Hâ. Mîm.

3 Ali Bulaç

Ha, Mim.

4 Ali Fikri Yavuz

Hâ, mîm.

5 Celal Yıldırım

Hâ-Mîm.

6 Diyanet Vakfı

Ha. Mim.

7 Edip Yüksel

HH. M.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hâ, mîm.

9 Fizilal-il Kuran

Ha, Mim.

10 Gültekin Onan

Ha, Mim.

11 Hasan Basri Çantay

Haa, Mîm.

12 İbni Kesir

Ha, Mim.

13 İskender Ali Mihr

Hâ, Mim.

14 Muhammed Esed

Ha-Mim.

15 Muslim Shahin

Ha. Mîm.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Hâ, Mîm.

17 Rowwad Translation Center

Hâ, Mîm.

18 Şaban Piriş

Hâ Mîm.

19 Shaban Britch

Hâ Mîm.

20 Suat Yıldırım

Hâ. Mîm

21 Süleyman Ateş

Ha mim.

22 Tefhim-ul Kuran

Hâ, Mîm.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Hâ, Mîm!