Skip to main content

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ   ( الحجر: ٩٣ )

ʿammā
عَمَّا
tentang apa
kānū
كَانُوا۟
adalah mereka
yaʿmalūna
يَعْمَلُونَ
mereka kerjakan

`Ammā Kānū Ya`malūna. (al-Ḥijr 15:93)

Artinya:

tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (QS. [15] Al-Hijr : 93)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

Atas perbuatan kaum kafir yang demikian, Allah pun bersumpah, Maka demi Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, Kami pasti akan menanyai dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka semua di akhirat kelak tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia.