Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
وَإِنْ
dan jika
خِفْتُمْ
kamu khawatir
شِقَاقَ
(adanya)perpecahan
بَيْنِهِمَا
antara keduanya
فَٱبْعَثُوا۟
maka utuslah/kirimlah
حَكَمًا
seorang hakam (pendamai)
مِّنْ
dari
أَهْلِهِۦ
keluarganya (laki-laki)
وَحَكَمًا
dan seorang hakam (pendamai)
مِّنْ
dari
أَهْلِهَآ
keluarganya (perempuan)
إِن
jika
يُرِيدَآ
keduanya menghendaki
إِصْلَٰحًا
perdamaian
يُوَفِّقِ
akan memberi taufik
ٱللَّهُ
Allah
بَيْنَهُمَآۗ
kepada keduanya (suami-isteri)
إِنَّ
sesungguhnya
ٱللَّهَ
Allah
كَانَ
adalah Dia
عَلِيمًا
Maha mengetahui
خَبِيرًا
Maha Mengerti

Wa 'In Khiftum Shiqāqa Baynihimā Fāb`athū Ĥakamāan Min 'Ahlihi Wa Ĥakamāan Min 'Ahlihā 'In Yurīdā 'Işlāĥāan Yuwaffiq Allāhu Baynahumā 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Khabīrāan.

Tafsir Bahasa:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

(35) Jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang hakam (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.