Skip to main content

ஸூரத்துந் நாஜிஆத் வசனம் ௩௨

وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَاۙ  ( النازعات: ٣٢ )

And the mountains
وَٱلْجِبَالَ
இன்னும் மலைகளை
He made them firm
أَرْسَىٰهَا
அவற்றை நிறுவினான்

Wal jibala arsaaha. (an-Nāziʿāt 79:32)

Abdul Hameed Baqavi:

மலைகளையும் அவனே அதில் நாட்டினான்.

English Sahih:

And the mountains He set firmly ([79] An-Nazi'at : 32)

1 Jan Trust Foundation

அதில், மலைகளையும் அவனே நிலை நாட்டினான்.