Skip to main content

الۤرٰ ۗ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍۙ  ( هود: ١ )

Alif Lam Ra
الٓرۚ
Elif Lâm Râ
(This is) a Book
كِتَٰبٌ
bir Kitap'tır
are perfected
أُحْكِمَتْ
sağlamlaştırılmış
its Verses
ءَايَٰتُهُۥ
ayetleri
moreover
ثُمَّ
sonra
explained in detail
فُصِّلَتْ
etraflıca açıklanmış
from (the One Who) from (the One Who)
مِن لَّدُنْ
tarafından
(is) All-Wise
حَكِيمٍ
hikmet sahibi
All-Aware
خَبِيرٍ
ve her şeyden haberdar

elif-lâm-râ. kitâbün uḥkimet âyâtühû ŝümme füṣṣilet mil ledün ḥakîmin ḫabîr. (Hūd 11:1)

Diyanet Isleri:

Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.

English Sahih:

Alif, Lam, Ra. [This is] a Book whose verses are perfected and then presented in detail from [one who is] Wise and Aware ([11] Hud : 1)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Elif lam ra; bir kitaptır bu ki ayetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan Tanrı katından inmedir.