Skip to main content
إِنِّى
şüphesiz ben
لَكُمْ
sizin için
رَسُولٌ
bir elçiyim
أَمِينٌ
güvenilir

innî leküm rasûlün emîn.

Diyanet Isleri:

Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki ben, size emin bir peygamberim.

2 Adem Uğur

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

3 Ali Bulaç

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

4 Ali Fikri Yavuz

Gerçekten ben, size gönderilen güvenilir bir peygamberim.

5 Celal Yıldırım

Şüpheniz olmasın ki ben size (gönderilen güvenilir) bir peygamberim.

6 Diyanet Vakfı

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

7 Edip Yüksel

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

9 Fizilal-il Kuran

Gerçekten ben, size gönderilen güvenilir bir peygamberim.

10 Gültekin Onan

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir (emiyn) bir elçiyim."

11 Hasan Basri Çantay

«Şübhesiz ben size (gönderilmiş) emîn bir peygamberim».

12 İbni Kesir

Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.

14 Muhammed Esed

"Bakın, ben (O´nun tarafından) size gönderilen güvenilir bir elçiyim;

15 Muslim Shahin

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Muhakkak ki, ben sizin için emin bir peygamberim.»

17 Rowwad Translation Center

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir rasûlüm.”

18 Şaban Piriş

Ben, sizin için güvenilir bir Peygamberim.

19 Shaban Britch

Ben, sizin için güvenilir bir Rasûlüm.

20 Suat Yıldırım

Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız?Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin!Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum.Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir. [7,80-84; 11,74-83; 15,57-77; 29,28-35]

21 Süleyman Ateş

Ben sizin için güvenilir bir elçiyim.

22 Tefhim-ul Kuran

«Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Ben size gelen emin bir elçiyim."