Skip to main content
وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ
andolsun
صَفًّا
sıra sıra dizilenlere

veṣṣâffâti ṣaffâ.

Diyanet Isleri:

Sıra Sıra duran ve önlerindekini sürdükçe süren ve Allah'ı andıkça anan meleklere and olsun ki, sizin Tanrınız birdir; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların -doğuların da- Rabbidir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun saf saf dizilenlere.

2 Adem Uğur

Saf saf dizilenlere,

3 Ali Bulaç

Saflar halinde dizilenlere andolsun,

4 Ali Fikri Yavuz

And olsun, o saf bağlayıp duranlara (meleklere),

5 Celal Yıldırım

And olsun saf saf dizilenlere.

6 Diyanet Vakfı

Saf saf dizilenlere,

7 Edip Yüksel

And olsun sıralar halinde dizenlere,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun o saf bağlayıp duranlara.

9 Fizilal-il Kuran

Andolsun sıra sıra duranlara

10 Gültekin Onan

Saflar halinde dizilenlere andolsun,

11 Hasan Basri Çantay

(1-2-3) Saflar bağlayıb duranlara, sevk (-u idare) ve (men´-u) zecredenlere, zikir okuyanlara yemîn ederim ki,

12 İbni Kesir

Andolsun; saf bağlayıp duranlara.

13 İskender Ali Mihr

Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah´ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.

14 Muhammed Esed

Düşün sıra sıra dizilmiş bu (mesajlar)ı,

15 Muslim Shahin

Saf saf dizilmişlere,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-2) (İbadet için) Saflar bağlayanlar hakkı için. (Fenalıklardan) Nehy ve men edenler hakkı için.

17 Rowwad Translation Center

Andolsun saf saf dizilenlere.

18 Şaban Piriş

Andolsun sıra sıra dizilenlere.

19 Shaban Britch

Andolsun saf saf dizilenlere.

20 Suat Yıldırım

Yemin ederim o saf saf dizilenlere,[37,165]

21 Süleyman Ateş

Andolsun o sıra sıra dizilenlere,

22 Tefhim-ul Kuran

Saflar halinde dizilenlere andolsun,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yemin olsun o saf bağlayıp dizilenlere/o saflar tutturup sıraya dizilenlere-o kanatlarını açıp toplayarak uçanlara,