Skip to main content
فَٱصْفَحْ
şimdi sen geç
عَنْهُمْ
onlardan
وَقُلْ
ve de ki
سَلَٰمٌۚ
selam olsun
فَسَوْفَ
yakında
يَعْلَمُونَ
bileceklerdir

faṣfaḥ `anhüm veḳul selâm. fesevfe ya`lemûn.

Diyanet Isleri:

Onlar hakkında: "Ey Rabbim! Bunlar inanmayan bir millettir" demesi üzerine Allah: "Onlardan geç, esenlik dile; yakında bileceklerdir" buyurdu.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Artık yüzçevir onlardan ve de ki: Esenlik size, yakında bilip anlarlar.

2 Adem Uğur

Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.

3 Ali Bulaç

Şimdi sen, 'aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir' ve: "Selam" de. Artık onlar bileceklerdir.

4 Ali Fikri Yavuz

(Ey Rasûlüm), şimdilik onlardan yüz çevir, (kendilerini terk et) de “Selâm= anlaşma var” söyle. Artık yakında (başlarına gelecek felâketi) bileceklerdir.

5 Celal Yıldırım

(88-89) (Peygamberin) «Ey Rabbim ! Şüphesiz ki bunlar imân etmeyen bir millettir», sözüne karşılık, «sen, onlardan vazgeç de selâm (size), ileride bileceklerdir.» (buyuruldu).

6 Diyanet Vakfı

Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu.

7 Edip Yüksel

Onlara aldırma ve "Selam" (barış ve esenlik), de; yakında bilecekler.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ey Muhammed! Şimdilik sen onlara aldırma ve: "Size selâm olsun." de. Onlar yakında bilecekler!

9 Fizilal-il Kuran

Ey Muhammed! Sen şimdilik onlardan yüz çevir ve esenlik dile; yakında bileceklerdir.

10 Gültekin Onan

Şimdi sen ´aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir´ ve "selam" de. Artık onlar bileceklerdir.

11 Hasan Basri Çantay

Şimdilik sen (Habîbim) onlardan yüz çevir, «Selâm» de. Artık yakında bileceklerdir.

12 İbni Kesir

Şimdilik sen, onlardan yüz çevir ve; selam, de. Yakında bileceklerdir.

13 İskender Ali Mihr

Bundan sonra onlardan vazgeç ve: “Selâm olsun.” de. Artık yakında bilecekler.

14 Muhammed Esed

Ama sen onlar(ın yaptıkların)a dayan ve de ki: "Selam (olsun size)!" Çünkü onlar zamanı geldiğinde (hakikati) anlayacaklar.

15 Muslim Shahin

Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu. 

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(88-89) Ve onun, «Yarabbi! Muhakkak ki, onlar imân etmez bir kavimdir,» demesi de indallah malumdur. Şimdi onlardan iraz et ve «Selâm,» deyiver, artık ileride bileceklerdir.

17 Rowwad Translation Center

Şimdilik sen onlara aldırma/yüz çevir ve selam de. Yakında bilecekler.

18 Şaban Piriş

Öyleyse onları boş ver ve “selam” de, nasıl olsa öğrenecekler.

19 Shaban Britch

Şimdilik sen onlara aldırma/yüz çevir ve selam de. Yakında bilecekler!

20 Suat Yıldırım

Şimdi sen onlardan yüz çevir ve: “Selâm size!” de.Artık yakında mâruz kalacakları âkıbeti öğrenirler.

21 Süleyman Ateş

Şimdi sen onlardan geç ve: "Size esenlik (dilerim)" de. Yakında bileceklerdir.

22 Tefhim-ul Kuran

Şimdi sen, ´aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir´ ve: «Selam» de. Artık onlar bileceklerdir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Artık sen onlara aldırma, "Selam!" deyiver. Yakında bilecekler.