Skip to main content
حمٓ
Hâ Mîm

ḥâ-mîm.

Diyanet Isleri:

Ha, Mim.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ha mim.

2 Adem Uğur

Hâ. Mîm.

3 Ali Bulaç

Ha, Mim.

4 Ali Fikri Yavuz

Hâ, Mîm.

5 Celal Yıldırım

Hâ-Mîm.

6 Diyanet Vakfı

Ha. Mim.

7 Edip Yüksel

HH. M.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hâ, mîm.

9 Fizilal-il Kuran

Ha, Mim.

10 Gültekin Onan

Ha, Mim.

11 Hasan Basri Çantay

Haa Mîm.

12 İbni Kesir

Ha, Mim.

13 İskender Ali Mihr

Ha, mim.

14 Muhammed Esed

Ha-Mim.

15 Muslim Shahin

Hâ. Mîm.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-2) Hâ, Mîm. Apaçık bildiren kitaba yemin olsun ki,

17 Rowwad Translation Center

Hâ, Mîm.

18 Şaban Piriş

Hâ mîm.

19 Shaban Britch

Hâ mîm.

20 Suat Yıldırım

Hâ, Mîm.

21 Süleyman Ateş

Ha mim.

22 Tefhim-ul Kuran

Hâ, Mîm.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Hâ, Mîm.