Skip to main content
فَضْلًا
bir lutuftur
مِّنَ ٱللَّهِ
Allahtan
وَنِعْمَةًۚ
ve ni'metdir
وَٱللَّهُ
ve Allah
عَلِيمٌ
bilendir
حَكِيمٌ
hakimdir

faḍlem mine-llâhi veni`meh. vellâhü `alîmün ḥakîm.

Diyanet Isleri:

Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, Hakim'dir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'tan bir lütuf ve bir nimet olarak ve Allah, her şeyi bilir, hüküm sahibidir.

2 Adem Uğur

Bu, Allah´tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.

3 Ali Bulaç

Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

4 Ali Fikri Yavuz

Bu, Allah’dan bir fazilet ve bir nimettir. Allah Alîm’dir= her şeyi noksansız bilir, Hakîm’dir= bütün işlerde hikmet sahibidir.

5 Celal Yıldırım

(7-8) Bilin ki, içinizde Allah´ın Peygamberi bulunuyor. Eğer O, birçok işlerde size uymuş olsaydı, elbette sıkıntıya uğrar, kötü duruma düşerdiniz. Ne var ki, Allah, imânı size çok sevdirdi de onu kalbinizde süsleyip çekici kıldı. (Buna karşılık) küfrü, dinî ve ahlâkî sınırları aşmayı, baş kaldırıp itaatsizlikte bulunmayı size çirkin ve tiksindirici göstermiştir. İşte bu ölçüde olanlar, Allah´tan geniş lütuf, bol ihsan ve bir nîmet olarak doğru yolda bilerek yürüyenlerdir. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.

6 Diyanet Vakfı

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alimdir, hakimdir.

7 Edip Yüksel

ALLAH'ın lütfu ve nimeti böyledir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

9 Fizilal-il Kuran

Bu size Allah´ın bir lütuf ve nimetidir Allah bilendir, hakimdir.

10 Gültekin Onan

Tanrı´dan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

11 Hasan Basri Çantay

(Size küfrü, faasıklığı, isyanı çirkin göstermesi sırf) Allahdan bir fazl (u kerem) ve ni´met olmak içindir. Allah hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

12 İbni Kesir

Allah´tan bir lutuf ve nimet olarak. Ve Allah Alim´dir, Hakimdir.

13 İskender Ali Mihr

(Bu) Allah´tan bir fazl ve ni´mettir. Ve Allah; Alîm´dir, Hakîm´dir.

14 Muhammed Esed

Allah´ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah her şeyi bilendir, hikmet Sahibidir.

15 Muslim Shahin

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi hakkkıyla bilendir, hikmet sahibidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Öyle bir yola gidiş ise Allah Teâlâ tarafından bir lütuftur ve bir nîmettir ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

17 Rowwad Translation Center

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.

18 Şaban Piriş

Allah’tan bir fazilet ve nimet sayesinde. Allah, alimdir, hakimdir.

19 Shaban Britch

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah, Alim'dir, Hakim'dir.

20 Suat Yıldırım

İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

21 Süleyman Ateş

(Bu) Allah'ın bir lutuf ve ni'metidir. Allah bilendir, hakimdir.

22 Tefhim-ul Kuran

Allah´tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.