Skip to main content

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍۙ  ( ق: ٢٥ )

Forbidder
مَّنَّاعٍ
engel olan
of good
لِّلْخَيْرِ
hayra
transgressor
مُعْتَدٍ
saldırgan
doubter
مُّرِيبٍ
şüpheciyi

mennâ`il lilḫayri mü`tedim mürîbün. (Q̈āf 50:25)

Diyanet Isleri:

Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur.

English Sahih:

Preventer of good, aggressor, and doubter, ([50] Qaf : 25)

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Hayrı tamamıyla meneden zalim şüpheciyi.