Skip to main content
مَّنَّاعٍ
engel olan
لِّلْخَيْرِ
hayra
مُعْتَدٍ
saldırgan
مُّرِيبٍ
şüpheciyi

mennâ`il lilḫayri mü`tedim mürîbün.

Diyanet Isleri:

Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Hayrı tamamıyla meneden zalim şüpheciyi.

2 Adem Uğur

Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi

3 Ali Bulaç

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,

4 Ali Fikri Yavuz

Hayra engel olanı, şüpheci zalimi...

5 Celal Yıldırım

(24-25-26) Atın Cehennem´e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba.

6 Diyanet Vakfı

"Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi"

7 Edip Yüksel

İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu...

8 Elmalılı Hamdi Yazır

İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

9 Fizilal-il Kuran

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.

10 Gültekin Onan

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.

11 Hasan Basri Çantay

(24-25) (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!

12 İbni Kesir

Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi.

13 İskender Ali Mihr

“Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden …”

14 Muhammed Esed

"Bu (her) hayra engel olanları, günahkar saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları,

15 Muslim Shahin

hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(24-25) (Ve emrolunur ki:) «Cehenneme atınız, her kâfir inatçı olanı. Hayrı men etmeye çalışanı, mütecâviz olanı, şekk içinde bulunanı.»

17 Rowwad Translation Center

Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi.

18 Şaban Piriş

Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi...

19 Shaban Britch

Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi...

20 Suat Yıldırım

Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: “Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri: Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı!Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba!”

21 Süleyman Ateş

Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

22 Tefhim-ul Kuran

Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi;

23 Yaşar Nuri Öztürk

Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi...