Skip to main content
بِأَيْدِى
ellerinde
سَفَرَةٍ
yazıcıların

bieydî seferah.

Diyanet Isleri:

İyi kimseler, saygıdeğer elçilerin eliyle yazılmıştır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Yazıcıların ellerinde.

2 Adem Uğur

Kâtiplerin ellerindedir,

3 Ali Bulaç

Katiplerin ellerinde.

4 Ali Fikri Yavuz

(Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır,

5 Celal Yıldırım

(15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

6 Diyanet Vakfı

Katiplerin ellerindedir,

7 Edip Yüksel

Elçilerin elleriyle (yazılmıştır).

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yazıcıların ellerindedir,

9 Fizilal-il Kuran

Taşıyıcıların ellerindedirler.

10 Gültekin Onan

Katiplerin ellerinde.

11 Hasan Basri Çantay

(15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır).

12 İbni Kesir

Katiblerin elleriyle.

13 İskender Ali Mihr

Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.

14 Muhammed Esed

elçilerin elleriyle (yayılıp duyurulan),

15 Muslim Shahin

katiplerin elleriyle ( yazılıp )

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.

17 Rowwad Translation Center

Kâtiplerin ellerinde.

18 Şaban Piriş

Elçilerin elleriyle..

19 Shaban Britch

Elçilerin ellerinde.

20 Suat Yıldırım

O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli kâtiplerin elleriyle yazılıdır.

21 Süleyman Ateş

Yazıcıların ellerinde:

22 Tefhim-ul Kuran

Kâtiplerin ellerinde,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yazıcıların ellerinde;