Skip to main content
كٓهيعٓصٓ
Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.

A. S. F. Bubenheim and N. Elyas:

Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.

1 Amir Zaidan

Kaf-ha-ja-'ain-sad.

2 Adel Theodor Khoury

Kaaf Haa Yaa Ayn Saad.

3 Abu Rida Muhammad ibn Ahmad ibn Rassoul

Kaf Ha Ya Ain, Sad.