Skip to main content

ஸூரத்துந்நஜ்ம் வசனம் ௪௯

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰىۙ  ( النجم: ٤٩ )

And that He [He]
وَأَنَّهُۥ هُوَ
இன்னும் நிச்சயமாக அவன்தான்
(is the) Lord
رَبُّ
இறைவன்
(of) the Sirius
ٱلشِّعْرَىٰ
ஷிஃரா நட்சத்திரத்தின்

Wa annahoo huwa rabbush shi'raa (an-Najm 53:49)

Abdul Hameed Baqavi:

(இணைவைப்பவர்களே! நீங்கள் வணங்கும்) "ஷிஃரா" என்னும் நட்சத்திரத்தின் இறைவனும் நிச்சயமாக அவன்தான்.

English Sahih:

And that it is He who is the Lord of Sirius. ([53] An-Najm : 49)

1 Jan Trust Foundation

நிச்சயமாக அவன் தான் (இவர்கள் வணங்கும்) ஷிஃரா (எனும் கோளத்திற்கும்) இறைவன்.