Skip to main content
وَٱلْعَٰدِيَٰتِ
andolsun koşanlara (atlara)
ضَبْحًا
soluk soluğa

vel`âdiyâti ḍabḥâ.

Diyanet Isleri:

And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun soluya soluya koşanlara.

2 Adem Uğur

Harıl harıl koşanlara,

3 Ali Bulaç

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

4 Ali Fikri Yavuz

And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

5 Celal Yıldırım

Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

6 Diyanet Vakfı

Harıl harıl koşanlara,

7 Edip Yüksel

Andolsun soluyarak aşanlara,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

9 Fizilal-il Kuran

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

10 Gültekin Onan

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

11 Hasan Basri Çantay

Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

12 İbni Kesir

Andolsun; o koştukça koşanlara,

13 İskender Ali Mihr

Nefes nefese koşanlara andolsun.

14 Muhammed Esed

Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

15 Muslim Shahin

Harıl harıl koşanlara, yemin ederim ki,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

17 Rowwad Translation Center

Soluk soluğa koşanlara yemin olsun!

18 Şaban Piriş

Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

19 Shaban Britch

Andolsun, soluya soluya koşanlara,

20 Suat Yıldırım

Gazilerin nefes nefese koşan,

21 Süleyman Ateş

Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan(at)lara,

22 Tefhim-ul Kuran

Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,