Skip to main content
إِنِّى
muhakkak ben
لَكُمْ
sizin için
رَسُولٌ
bir elçiyim
أَمِينٌ
güvenilir

innî leküm rasûlün emîn.

Diyanet Isleri:

Kardeşleri Nuh, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki ben, size emin bir peygamberim.

2 Adem Uğur

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

3 Ali Bulaç

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

4 Ali Fikri Yavuz

Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

5 Celal Yıldırım

Şüphe etmeyin ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim.

6 Diyanet Vakfı

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

7 Edip Yüksel

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim.

9 Fizilal-il Kuran

Ben size gönderilmiş, güvenilir bir Allah elçisiyim.

10 Gültekin Onan

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir (emiyn)bir elçiyim."

11 Hasan Basri Çantay

«Şübhesiz ben size gönderilmiş emîn bir peygamberim».

12 İbni Kesir

Muhakkak ki ben, size emin bir peygamberim.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.

14 Muhammed Esed

"Bakın, ben (O´nun tarafından) size (gönderilmiş) güvenilir bir elçiyim:

15 Muslim Shahin

Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(105-108) Nûh´un kavmi peygamberleri tekzîp ettiler. O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız? Şüphe yok, ben sizin için emin bir peygamberim. Allah´tan korkun ve bana itaat edin.»

17 Rowwad Translation Center

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir rasûlüm.''

18 Şaban Piriş

Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.

19 Shaban Britch

Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.

20 Suat Yıldırım

Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

21 Süleyman Ateş

Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

22 Tefhim-ul Kuran

«Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Ben sizin için gelmiş, güvenilir bir resulüm."