Skip to main content
أَمْ
yoksa
حَسِبَ
sandılar (mı?)
ٱلَّذِينَ فِى
bulunanlar
قُلُوبِهِم
kalblerinde
مَّرَضٌ
hastalık
أَن لَّن
asla
يُخْرِجَ
ortaya çıkarmayacağını
ٱللَّهُ
Allah'ın
أَضْغَٰنَهُمْ
kinlerini

em ḥasibe-lleẕîne fî ḳulûbihim meraḍun el ley yuḫrice-llâhü aḍgânehüm.

Diyanet Isleri:

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır?

2 Adem Uğur

Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah´ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

3 Ali Bulaç

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

4 Ali Fikri Yavuz

Yoksa o kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlar, kinlerini Allah asla meydana çıkarmaz mı sandılar?

5 Celal Yıldırım

Kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah´ın, içlerindeki kinlerini dışarı çıkarmıyacağını mı sanırlar?

6 Diyanet Vakfı

Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

7 Edip Yüksel

Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi?

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar?

9 Fizilal-il Kuran

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, Allah´ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?

10 Gültekin Onan

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Tanrı´nın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

11 Hasan Basri Çantay

Yoksa kalblerinde maraz bulunanlar, kinlerini Allahın asla (meydana) çıkarmayacağını mı sandı (lar)?

12 İbni Kesir

Yoksa; kalblerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah´ın dışarı vurmayacağını mı sandılar?

13 İskender Ali Mihr

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah´ın, onların (gizli) kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?

14 Muhammed Esed

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar zannederler mi ki Allah onların ahlaki zaaflarını açığa çıkarmayacak?

15 Muslim Shahin

Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?

17 Rowwad Translation Center

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

18 Şaban Piriş

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

19 Shaban Britch

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

20 Suat Yıldırım

Yoksa kalplerinde hastalık (nifak) bulunan münâfıklar Allah'ın, kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

21 Süleyman Ateş

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

22 Tefhim-ul Kuran

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi kinlerini Allah´ın hiç çıkarmayacağını mı sandılar?

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?