Skip to main content
وَفِىٓ
vardı
أَمْوَٰلِهِمْ
mallarında
حَقٌّ
bir hak
لِّلسَّآئِلِ
dilenci için
وَٱلْمَحْرُومِ
ve yoksul için

vefî emvâlihim ḥaḳḳul lissâili velmaḥrûm.

Diyanet Isleri:

Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve mallarında, dileyene ve mahrum olana bir hak vardı.

2 Adem Uğur

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

3 Ali Bulaç

Onların mallarında dilenip-isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

4 Ali Fikri Yavuz

Onların mallarında dilencinin ve (ihtiyacını açıklayamayan) mahrumun bir hakkı vardır.

5 Celal Yıldırım

Onların mallarında, dilenen ve yoksul için bir hakk vardır.

6 Diyanet Vakfı

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

7 Edip Yüksel

Paralarında, isteyenler ve yoksullar için bir pay vardı.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı.

9 Fizilal-il Kuran

Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.

10 Gültekin Onan

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

11 Hasan Basri Çantay

Onların mallarında sâilin ve (kemâl-i iffetinden dolayı dilencilik etmeyen) yoksulun da bir hakkı vardı.

12 İbni Kesir

Onların mallarında yoksullar ve muhtaçlar için de bir hak vardır.

13 İskender Ali Mihr

Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.

14 Muhammed Esed

ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı).

15 Muslim Shahin

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.

17 Rowwad Translation Center

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.

18 Şaban Piriş

Onların mallarında isteyen ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardı.

19 Shaban Britch

Onların mallarında isteyenler ve ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardır.

20 Suat Yıldırım

Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

21 Süleyman Ateş

Mallarında dilenci ve yoksul için hak vardı.

22 Tefhim-ul Kuran

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

23 Yaşar Nuri Öztürk

İhtiyaç sahibi için, yoksun için bir hak vardı mallarında onların.