Skip to main content
قُمْ
kalk
فَأَنذِرْ
ve uyar

ḳum feenẕir.

Diyanet Isleri:

Kalk da uyar.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Kalk da korkut.

2 Adem Uğur

Kalk, ve (insanları) uyar.

3 Ali Bulaç

Kalk (ve) bundan böyle uyar.

4 Ali Fikri Yavuz

Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver).

5 Celal Yıldırım

Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.

6 Diyanet Vakfı

Kalk, ve (insanları) uyar.

7 Edip Yüksel

Kalk ve uyar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Kalk artık uyar.

9 Fizilal-il Kuran

Kalk da uyar.

10 Gültekin Onan

Kalk (ve) bundan böyle uyar.

11 Hasan Basri Çantay

kalk, artık (kâfirleri azâb ile) korkut.

12 İbni Kesir

Kalk ve uyar.

13 İskender Ali Mihr

Kalk, artık inzar et (uyar).

14 Muhammed Esed

Kalk ve uyar!

15 Muslim Shahin

Kalk ve (insanları) uyar.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Kalk artık korkut.

17 Rowwad Translation Center

Kalk ve uyar!

18 Şaban Piriş

Kalk ve uyar.

19 Shaban Britch

Kalk ve uyar!

20 Suat Yıldırım

Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr'a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

21 Süleyman Ateş

Kalk, uyar.

22 Tefhim-ul Kuran

Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Kalk da uyar!