Skip to main content
كَأَنَّهُۥ
sanki o
جِمَٰلَتٌ
bir halattır
صُفْرٌ
sapsarı

keennehû cimâlâtün ṣufr.

Diyanet Isleri:

O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir, konak gibi de büyüktür.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Sanki o kıvılcımlar, birer sarı erkek devedir.

2 Adem Uğur

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

3 Ali Bulaç

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

4 Ali Fikri Yavuz

(Renk ve çokluk bakımından) sanki o kıvılcımlar, sarı deve sürüleri...

5 Celal Yıldırım

Sanki o kıvılcımın herbiri sarı renkte birer devedir.

6 Diyanet Vakfı

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

7 Edip Yüksel

(Rengi de) Sarı deve gibi.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Sanki o kıvılcımlar, sarı sarı (erkek deve sürüleridir).

9 Fizilal-il Kuran

Her biri birer sarı deve gibi kıvılcımlar,

10 Gültekin Onan

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

11 Hasan Basri Çantay

Herbiri sanki sarı sarı erkek develerdir.

12 İbni Kesir

Ve her biri sanki birer sarı erkek devedir.

13 İskender Ali Mihr

Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.

14 Muhammed Esed

kızgın dev halatlar gibi!

15 Muslim Shahin

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(32-33) Şüphe yok ki, o köşk gibi kıvılcımlar atar. Sanki o birer sarı erkek develerdir.

17 Rowwad Translation Center

Her biri sarı develer gibidir.

18 Şaban Piriş

Sanki o sarı halatlar gibidir.

19 Shaban Britch

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

20 Suat Yıldırım

O kıvılcımlardan her biri, sanki birer deve yavrusudur!

21 Süleyman Ateş

(Saçtığı) kıvılcım, sanki sarı bir halattır.

22 Tefhim-ul Kuran

Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

O kıvılcım sanki sarımtırak bir halat/bir deve kervanı/bakırdan bir ip gibidir.