Skip to main content

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًاۙ  ( النبإ: ٢١ )

Indeed
إِنَّ
बेशक
Hell
جَهَنَّمَ
जहन्नम
is
كَانَتْ
है
lying in wait
مِرْصَادًا
एक घात

Inna jahannama kanat mirsadan (an-Nabaʾ 78:21)

Muhammad Faruq Khan Sultanpuri & Muhammad Ahmed:

वास्तव में जहन्नम एक घात-स्थल है;

English Sahih:

Indeed, Hell has been lying in wait ([78] An-Naba : 21)

1 Suhel Farooq Khan/Saifur Rahman Nadwi

बेशक जहन्नुम घात में है