Skip to main content

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ  ( الكافرون: ٢ )

لَآ
tidak
aʿbudu
أَعْبُدُ
aku menyembah
مَا
apa
taʿbudūna
تَعْبُدُونَ
kamu sembah

Lā 'A`budu Mā Ta`budūna. (al-Kāfirūn 109:2)

Artinya:

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (QS. [109] Al-Kafirun : 2)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

Sampai kapan pun aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan Dia tidak menjelma menjadi suatu yang kasat mata sebagaimana sembahanmu itu.