Skip to main content

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗۙ  ( العلق: ١٧ )

falyadʿu
فَلْيَدْعُ
maka hendaklah dia memanggil
nādiyahu
نَادِيَهُۥ
kaum/golongannya

Falyad`u Nādiyah. (al-ʿAlaq̈ 96:17)

Artinya:

Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), (QS. [96] Al-'Alaq : 17)

1 Tafsir Ringkas Kemenag

Apabila azab Kami datang kepadanya maka biarlah dia memanggil golongannya yang dia banggakan untuk menyelamatkannya dari azab itu.