Skip to main content

ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௨௪௯

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢبِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢبِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ   ( البقرة: ٢٤٩ )

Then when set out
فَلَمَّا فَصَلَ
புறப்பட்டார்/போது
Talut
طَالُوتُ
தாலூத்
with the forces
بِٱلْجُنُودِ
படைகளுடன்
he said
قَالَ
கூறினார்
"Indeed Allah
إِنَّ ٱللَّهَ
நிச்சயமாக அல்லாஹ்
will test you
مُبْتَلِيكُم
உங்களைச்சோதிப்பான்
with a river
بِنَهَرٍ
ஓர் ஆற்றின் மூலம்
So whoever
فَمَن
ஆகவே எவர்
drinks from it
شَرِبَ مِنْهُ
அதிலிருந்து குடித்தார்
then he is not
فَلَيْسَ
அவர் இல்லை
from me
مِنِّى
என்னை சேர்ந்த
and whoever
وَمَن
இன்னும் எவர்
(does) not taste it
لَّمْ يَطْعَمْهُ
அதைச் சுவைக்கவில்லை
then indeed, he
فَإِنَّهُۥ
நிச்சயமாக அவர்
(is) from me
مِنِّىٓ
என்னைச் சேர்ந்த
except whoever
إِلَّا مَنِ
தவிர/எவர்
takes
ٱغْتَرَفَ
கையளவு நீர் அள்ளினார்
(in the) hollow
غُرْفَةًۢ
கையளவு நீர்
(of) his hand"
بِيَدِهِۦۚ
தன் கரத்தால்
Then they drank
فَشَرِبُوا۟
குடித்தார்கள்
from it
مِنْهُ
அதிலிருந்து
except
إِلَّا
தவிர
a few
قَلِيلًا
குறைவானவர்கள்
of them
مِّنْهُمْۚ
அவர்களில்
Then when he crossed it
فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ
அதை அவர் கடந்தபோது
he
هُوَ
அவர்
and those who
وَٱلَّذِينَ
இன்னும் எவர்கள்
believed
ءَامَنُوا۟
நம்பிக்கை கொண்டார்கள்
with him
مَعَهُۥ
அவருடன்
they said
قَالُوا۟
கூறினார்கள்
"No strength
لَا طَاقَةَ
அறவே சக்தியில்லை
for us today
لَنَا ٱلْيَوْمَ
எங்களுக்கு/இன்று
against Jalut
بِجَالُوتَ
ஜாலூத்துடன்
and his troops"
وَجُنُودِهِۦۚ
இன்னும் அவனுடைய படைகள்
Said
قَالَ
கூறினார்(கள்)
those who
ٱلَّذِينَ
எவர்கள்
were certain
يَظُنُّونَ
அறிகிறார்கள்
that they
أَنَّهُم
நிச்சயமாக தாங்கள்
(would) meet
مُّلَٰقُوا۟
சந்திப்பவர்கள்
Allah
ٱللَّهِ
அல்லாஹ்வை
"How many
كَم
எத்தனை
of
مِّن
இருந்து
a company
فِئَةٍ
கூட்டம்
small
قَلِيلَةٍ
குறைவான
overcame
غَلَبَتْ
வென்றுள்ளன
a company
فِئَةً
கூட்டத்தை
large
كَثِيرَةًۢ
அதிகமான
by (the) permission
بِإِذْنِ
அனுமதி கொண்டு
(of) Allah
ٱللَّهِۗ
அல்லாஹ்வின்
And Allah
وَٱللَّهُ
இன்னும் அல்லாஹ்
(is) with
مَعَ
உடன்
the patient ones"
ٱلصَّٰبِرِينَ
பொறுமையாளர்கள்

Falammaa fasala Taalootu biljunoodi qaala innal laaha mubtaleekum binaharin faman shariba minhu falaisa minnee wa mallam yat'amhu fa innahoo minneee illaa manigh tarafa ghurfatam biyadih; fashariboo minhu illaa qaleelamminhum; falammaa jaawazahoo huwa wallazeena aamanoo ma'ahoo qaaloo laa taaqata lanal yawma bi Jaaloota wa junoodih; qaalallazeena yazunnoona annahum mulaaqul laahi kam min fi'atin qaleelatin ghalabat fi'atan kaseeratam bi iznil laah; wallaahuma'as saabireen (al-Baq̈arah 2:249)

Abdul Hameed Baqavi:

பின்னர், தாலூத் படைகளைத் திரட்டிக் கொண்டு புறப்பட்டபொழுது அவர் (தன் இராணுவத்தை நோக்கி) "நிச்சயமாக (நீங்கள் செல்லும் வழியில்) அல்லாஹ் ஓர் ஆற்றைக் கொண்டு உங்களைச் சோதிப்பான். (உங்களில்) எவர் அதிலிருந்து தன் கைக்கொண்ட ஒரு உள்ளங்கை அளவு நீரைவிட அதிகமாகக் குடிக்கவில்லையோ அவர்தான் என்னைச் சார்ந்தவர். எவர் அதில் இருந்து (அதற்கதிகமாகக்) குடிக்கின்றாரோ அவர் என்னைச் சார்ந்தவர் அல்ல" எனக் கூறினார். ஆனால், (ஆற்றைக் கடக்கவே) அவர்களில் சிலரைத் தவிர (பெரும்பாலோர்) அதிலிருந்து (அதிகமாகக்) குடித்துவிட்டார்கள். பின்னர், அவர் (தம்முடன் இருந்த) நம்பிக்கையாளர்களுடன் அதனைக் கடந்து சென்ற பொழுது, (அதிகமாகக் குடித்த அவர்கள்) ஜாலூத்துடனும் அவனுடைய இராணுவத்துடனும் "இன்று (போர் புரிய) எங்களுக்குச் சக்தியில்லை" என்று கூறி (விலகி) விட்டார்கள். (ஆனால் அவர்களில்) எவர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வைச் சந்திப்போம் என உறுதி கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் மற்றவர்களை நோக்கி "(எவ்வளவோ) பெரும் கூட்டத்தினரை எத்தனையோ சிறு கூட்டத்தினர் அல்லாஹ்வின் உதவியைக் கொண்டு வெற்றி பெற்று இருக்கின்றார்கள், அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான்" என்று கூறினார்கள்.

English Sahih:

And when Saul went forth with the soldiers, he said, "Indeed, Allah will be testing you with a river. So whoever drinks from it is not of me, and whoever does not taste it is indeed of me, excepting one who takes [from it] in the hollow of his hand." But they drank from it, except a [very] few of them. Then when he had crossed it along with those who believed with him, they said, "There is no power for us today against Goliath and his soldiers." But those who were certain that they would meet Allah said, "How many a small company has overcome a large company by permission of Allah. And Allah is with the patient." ([2] Al-Baqarah : 249)

1 Jan Trust Foundation

பின்னர், தாலூத் படைகளுடன் புறப்பட்ட போது அவர் “நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை (வழியில்) ஓர் ஆற்றைக் கொண்டு சோதிப்பான்; யார் அதிலிருந்து (நீர்) அருந்துகின்றாரோ அவர் என்னைச் சேர்ந்தவரல்லர்; தவிர, ஒரு சிறங்கைத் தண்ணீர் தவிர யார் அதில் நின்றும் (அதிகமாக) நீர் அருந்தவில்லையோ நிச்சயமாக அவர் என்னைச் சார்ந்தவர்” என்று கூறினார் அவர்களில் ஒரு சிலரைத் தவிர (பெரும்பாலோர்) அதிலிருந்து (அதிகமாக நீர்) அருந்தினார்கள்; பின்னர் தாலூத்தும், அவருடன் ஈமான் கொண்டோரும் ஆற்றைக் கடந்ததும், (ஒரு சிறங்கைக்கும் அதிகமாக நீர் அருந்தியோர்) “ஜாலூத்துடனும், அவன் படைகளுடனும் இன்று போர் செய்வதற்கு எங்களுக்கு வலுவில்லை” என்று கூறிவிட்டனர்; ஆனால், நாம் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வைச் சந்திப்போம் என்று உறுதி கொண்டிருந்தோர், “எத்தனையோ சிறு கூட்டத்தார்கள், பெருங் கூட்டத்தாரை அல்லாஹ்வின் (அருள் மிக்க) அனுமதி கொண்டு வென்றிருக்கின்றார்கள்; மேலும் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான்” என்று கூறினார்கள்.