Skip to main content
إِيَّاكَ
ancak sana
نَعْبُدُ
kulluk ederiz
وَإِيَّاكَ
ancak senden
نَسْتَعِينُ
yardım isteriz

iyyâke na`büdü veiyyâke neste`în.

Diyanet Isleri:

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

2 Adem Uğur

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

3 Ali Bulaç

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

4 Ali Fikri Yavuz

Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

5 Celal Yıldırım

(Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

6 Diyanet Vakfı

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

7 Edip Yüksel

Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

9 Fizilal-il Kuran

(Allah´ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

10 Gültekin Onan

Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

11 Hasan Basri Çantay

(5-6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni´met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

12 İbni Kesir

Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

13 İskender Ali Mihr

(Allah´ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

14 Muhammed Esed

Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

15 Muslim Shahin

(Rabbimiz!) Ancak sana ibadet (kulluk) eder ve ancak senden yardım isteriz.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen´den yardım dileriz.

17 Rowwad Translation Center

Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

18 Şaban Piriş

Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

19 Shaban Britch

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

20 Suat Yıldırım

(Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.” [73,9; 6,1; 3,64]

21 Süleyman Ateş

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

22 Tefhim-ul Kuran

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen´den yardım dileriz.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.