Skip to main content
إِنَّ
şüphesiz
شَانِئَكَ
sana buğzeden
هُوَ
o
ٱلْأَبْتَرُ
sonu kesik olandır

inne şânieke hüve-l'ebter.

Diyanet Isleri:

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

2 Adem Uğur

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

3 Ali Bulaç

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

4 Ali Fikri Yavuz

Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...

5 Celal Yıldırım

Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.

6 Diyanet Vakfı

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

7 Edip Yüksel

Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

9 Fizilal-il Kuran

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

10 Gültekin Onan

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

11 Hasan Basri Çantay

Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.

12 İbni Kesir

Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).

14 Muhammed Esed

Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

15 Muslim Shahin

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).

17 Rowwad Translation Center

Şüphesiz asıl sana kin besleyenin soyu kesiktir.

18 Şaban Piriş

Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

19 Shaban Britch

Gerçek şu ki sana kin besleyen kesiktir.

20 Suat Yıldırım

Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

21 Süleyman Ateş

Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.

22 Tefhim-ul Kuran

Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Kuşkun olmasın ki, ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!