Skip to main content
نَبِّئْ
haber ver
عِبَادِىٓ
kullarıma
أَنِّىٓ
şüphesiz
أَنَا
ben
ٱلْغَفُورُ
bağışlayanım
ٱلرَّحِيمُ
esirgeyenim

nebbi' `ibâdî ennî ene-lgafûru-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahimim.

2 Adem Uğur

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

3 Ali Bulaç

Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

4 Ali Fikri Yavuz

(Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.

5 Celal Yıldırım

(49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.

6 Diyanet Vakfı

(Resulüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

7 Edip Yüksel

Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

9 Fizilal-il Kuran

Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.

10 Gültekin Onan

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

11 Hasan Basri Çantay

(Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».

12 İbni Kesir

Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.

13 İskender Ali Mihr

Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur´um (mağfiret edenim) ve Rahîm´im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

14 Muhammed Esed

Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;

15 Muslim Shahin

(Rasûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.

17 Rowwad Translation Center

Kullarıma benim, çok mağfiret edici, çok merhametli olduğumu haber ver.

18 Şaban Piriş

-Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.

19 Shaban Britch

Kullarıma benim, çok mağfiret edici, çok merhametli olduğumu haber ver.

20 Suat Yıldırım

Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben'im.Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!

21 Süleyman Ateş

(Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.

22 Tefhim-ul Kuran

Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.