Skip to main content
كَذَٰلِكَ
işte böyle
وَقَدْ
ve muhakkak
أَحَطْنَا
biliyorduk
بِمَا لَدَيْهِ
onun yanındakini
خُبْرًا
ilmimizle

keẕâlik. veḳad eḥaṭnâ bimâ ledeyhi ḫubrâ.

Diyanet Isleri:

İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştanbaşa biliyorduk.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şamildir, hepsinden de haberdarız.

2 Adem Uğur

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

3 Ali Bulaç

İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup-biten herşeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

4 Ali Fikri Yavuz

İşte Zü’l-karneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.

5 Celal Yıldırım

İşte böylece onun yanında olan her şeyi kuşatıp biliyorduk.

6 Diyanet Vakfı

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

7 Edip Yüksel

İşte böyle... Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

9 Fizilal-il Kuran

İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.

10 Gültekin Onan

İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

11 Hasan Basri Çantay

İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.

12 İbni Kesir

İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk Biz.

13 İskender Ali Mihr

İşte böylece Biz, onun yanında oluşan şeyleri (olayları), haberdar olarak, (ilmimizle) ihata ettik.

14 Muhammed Esed

(Biz onları) işte böyle (bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı;) ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri kuşatmış bulunuyorduk.

15 Muslim Shahin

İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.

17 Rowwad Translation Center

İşte böyle. Onun yanında olan her şeyi büsbütün kuşatmıştık.

18 Şaban Piriş

İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.

19 Shaban Britch

İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini ilmimizle kuşattık

20 Suat Yıldırım

İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.

21 Süleyman Ateş

İşte (Zu'l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sahip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.

22 Tefhim-ul Kuran

İşte böyle, onun yanında «özü kapsayan bilgi olduğunu» (veya yanında olup biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

23 Yaşar Nuri Öztürk

İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.