Skip to main content
لَا يَسْبِقُونَهُۥ
O'ndan önce söylemezler
بِٱلْقَوْلِ
bir söz
وَهُم
ve onlar
بِأَمْرِهِۦ
O'nun buyruğunu
يَعْمَلُونَ
yaparlar

lâ yesbiḳûnehû bilḳavli vehüm biemrihî ya`melûn.

Diyanet Isleri:

Allah'tan önce söz söyleyemezler; ancak O'nun emri üzerine iş işlerler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Onların sözleri, hep onun emrine uygundur ve onlar, daima onun emrini yerine getirirler.

2 Adem Uğur

O´ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O´nun emri ile hareket ederler.

3 Ali Bulaç

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp-etmektedirler.

4 Ali Fikri Yavuz

Melekler, Allah’ın sözünün önüne geçmezler, hep onun emriyle hareket ederler.

5 Celal Yıldırım

Sözleriyle O´nun önüne geçmezler ve ancak O´nun buyruğuyla amel ederler.

6 Diyanet Vakfı

O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.

7 Edip Yüksel

Onlar O'ndan önce söz söylemezler; O'nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler.

9 Fizilal-il Kuran

Onlar Allah´dan önce söz söylemezler ve ne yaparlarsa sırf O´nun emri ile yaparlar.

10 Gültekin Onan

Onlar sözle (bile olsa) O´nun önüne geçmezler ve onlar O´nun buyruğuyla yapıp etmektedirler.

11 Hasan Basri Çantay

Bunlar söz (leriy) le asla Onun önüne geçemezler. (Bil´akis) bunlar Onun emriyle hareket ederler.

12 İbni Kesir

Onlar, sözle asla O´nun önüne geçemezler. Ancak O´nun emriyle hareket ederler.

13 İskender Ali Mihr

Onlar, söz ile O´nun (Allah´ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O´nun (Allah´ın) emriyle amel ederler.

14 Muhammed Esed

Sözkonusu kimseler, O kendileriyle konuşmadan asla konuşmazlar; ve ancak O´nun buyruğuyla edip eylerler.

15 Muslim Shahin

O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar, onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar, söz ile O´na tekaddüm etmiş olmazlar ve onlar O´nun emriyle amelde bulunurlar.

17 Rowwad Translation Center

Onun sözünün önüne geçmezler ve O'nun emri gereğince iş görürler.

18 Şaban Piriş

Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız O’nun emriyle iş yaparlar.

19 Shaban Britch

Onun sözünün önüne geçmezler ve O'nun emriyle yapıp ederler.

20 Suat Yıldırım

O, kendilerine sormadıkça hiç bir söz söylemezler, sadece O'nun emirlerini yerine getirirler.

21 Süleyman Ateş

O'ndan önce söz söylemezler ve onlar, O'nun buyruğunu yaparlar.

22 Tefhim-ul Kuran

Onlar sözle (bile olsa) O´nun önüne geçmezler ve onlar O´nun emriyle yapıp etmektedirler.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Onlar O'nun sözünün önüne geçmezler; onlar yalnız O'nun emriyle iş yaparlar.