Skip to main content
وَيَوْمَ
ve gün
تَشَقَّقُ
parçalandığı
ٱلسَّمَآءُ
göğün
بِٱلْغَمَٰمِ
bulutları
وَنُزِّلَ
ve indirildiği
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
meleklerin
تَنزِيلًا
bir indirilişle

veyevme teşeḳḳaḳu-ssemâü bilgamâmi venüzzile-lmelâiketü tenzîlâ.

Diyanet Isleri:

O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.

2 Adem Uğur

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

3 Ali Bulaç

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

4 Ali Fikri Yavuz

Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.

5 Celal Yıldırım

O gün gök beyaz bulutlar şeklinde (bir görünüm vererek) yarılıp dağılacak ; melekler grup grup indirilecek.

6 Diyanet Vakfı

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

7 Edip Yüksel

Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

9 Fizilal-il Kuran

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.

10 Gültekin Onan

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

11 Hasan Basri Çantay

O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.

12 İbni Kesir

Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir.

13 İskender Ali Mihr

Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.

14 Muhammed Esed

O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;

15 Muslim Shahin

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.

17 Rowwad Translation Center

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

18 Şaban Piriş

O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.

19 Shaban Britch

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

20 Suat Yıldırım

Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. [69,15-17]

21 Süleyman Ateş

Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;

22 Tefhim-ul Kuran

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

23 Yaşar Nuri Öztürk

Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.