Skip to main content
وَمَآ
ve
أَرْسَلْنَٰكَ
biz seni göndermedik
إِلَّا
dışında
مُبَشِّرًا
müjdeleyici olmak
وَنَذِيرًا
ve uyarıcı

vemâ erselnâke illâ mübeşşirav veneẕîrâ.

Diyanet Isleri:

Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve biz seni, ancak müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik.

2 Adem Uğur

(Resûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

3 Ali Bulaç

Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik.

4 Ali Fikri Yavuz

Halbuki biz, seni ancak, müminlere bir müjdeci, kâfirlere bir korkutucu olarak gönderdik.

5 Celal Yıldırım

Biz seni ancak (rahmet, gufran ve ebedî saadet) müjdecisi ve (eğri yolun felâkete, bedbahtlığa gittiğini bildiren) uyarıcı olarak gönderdik.

6 Diyanet Vakfı

(Resulüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

7 Edip Yüksel

Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Halbuki) biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

9 Fizilal-il Kuran

Ey Muhammed, biz seni sırf müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

10 Gültekin Onan

Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik

11 Hasan Basri Çantay

Biz seni (müminlerin) bir müjdeci (si), (kâfirlerin) bir korkutucu (su) olmakdan başka (bir sıfatla) göndermedik.

12 İbni Kesir

Biz; seni, sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

13 İskender Ali Mihr

Ve Biz, seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

14 Muhammed Esed

Bununla birlikte, (ey Peygamber,) Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

15 Muslim Shahin

(Rasûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Biz seni göndermedik, ancak bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak (gönderdik).

17 Rowwad Translation Center

Biz, seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

18 Şaban Piriş

Biz, seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

19 Shaban Britch

Biz, seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

20 Suat Yıldırım

Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

21 Süleyman Ateş

Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

22 Tefhim-ul Kuran

Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.