Skip to main content
إِنَّ
muhakkak ki
فِى
vardır
ذَٰلِكَ
bunda
لَءَايَةًۖ
bir ibret
وَمَا
ama yine
كَانَ
olmazlar
أَكْثَرُهُم
çokları
مُّؤْمِنِينَ
inananlardan

inne fî ẕâlike leâyeh. vemâ kâne ekŝeruhüm mü'minîn.

Diyanet Isleri:

Bunda şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.

2 Adem Uğur

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

3 Ali Bulaç

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

4 Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz bu haberlerde kesin bir ibret var; öyle iken kavminin çoğu kendisine iman etmediler.

5 Celal Yıldırım

Şüphesiz ki bu (anlatılanlarda bir öğüt ve ibret vardır; (ne yazık ki) onların çoğu imân etmemiştir.

6 Diyanet Vakfı

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

7 Edip Yüksel

Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.

9 Fizilal-il Kuran

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

10 Gültekin Onan

Gerçekten bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.

11 Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.

12 İbni Kesir

Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü´minler olmadı.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki bunda elbette bir âyet (ibret) vardır. Fakat onların çoğu (buna rağmen) mü´min olmadılar.

14 Muhammed Esed

Şüphesiz bütün bunlarda (insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.

15 Muslim Shahin

Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır, ama çokları iman etmezler.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(103-104) Şüphe yok, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı. Ve şüphe yok, senin Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.

17 Rowwad Translation Center

Şüphesiz bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

18 Şaban Piriş

İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler.

19 Shaban Britch

İşte bunda bir ibret vardır. Buna rağmen onların çoğu mümin değillerdir.

20 Suat Yıldırım

Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.

21 Süleyman Ateş

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar."

22 Tefhim-ul Kuran

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.