Skip to main content
وَكُنُوزٍ
ve hazineler(inden)
وَمَقَامٍ
ve yer(lerinden)
كَرِيمٍ
o güzel

vekünûziv vemeḳâmin kerîm.

Diyanet Isleri:

Ama biz Firavun ve adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve definelerden ve güzelim yerlerden ettik.

2 Adem Uğur

Hazinelerden ve değerli bir yerlerden.

3 Ali Bulaç

Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da.

4 Ali Fikri Yavuz

Hazinelerden ve şerefli makamlardan...

5 Celal Yıldırım

(57-58) Bununla beraber biz Fir´avn ve askerlerini bahçelerinden, pınarlarından, hazine ve yüce-şerefli makamlardan çıkardık.

6 Diyanet Vakfı

Hazinelerden ve değerli bir yerlerden.

7 Edip Yüksel

Hazinelerden, yüksek makamlardan...

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık.

9 Fizilal-il Kuran

Hazinelerden ve konforlu köşklerden de.

10 Gültekin Onan

Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da.

11 Hasan Basri Çantay

(57-58) Bu suretle onları bostanlardan, akar sulardan, hazînelerden ve şerefli makam (lar) dan çıkardık.

12 İbni Kesir

Hazinelerden ve şerefli makamlardan.

13 İskender Ali Mihr

Ve hazinelerden ve kerim (ikram edilmiş, yüksek) makamlardan (çıkardık).

14 Muhammed Esed

zenginlikler(in)den, nüfuz ve statülerinden (yoksun bıraktık)!" diyerek (onları İsrailoğulları´na karşı harekete geçirdi).

15 Muslim Shahin

Hâzinelerden ve değerli bir yerden çıkardık.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(58-59) «Ve hazinelerden ve pürnîmet bir makamdan (mahrum bıraktık).» İşte böyle oldu ve bunları (bu nîmetleri) İsrailoğullarına miras kıldık.

17 Rowwad Translation Center

Hazinelerden ve değerli bir yerlerden.

18 Şaban Piriş

Hazinelerden ve şerefli makamlardan...

19 Shaban Britch

Hazinelerden ve şerefli makamlardan...

20 Suat Yıldırım

Ama neticede Biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.

21 Süleyman Ateş

Hazineler(in)den ve o güzel yer(lerin)den.

22 Tefhim-ul Kuran

Hazinelerden ve soylu makam(lar) dan da.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Hazinelerinden, mutlu-kutlu yerlerinden ettik.