Skip to main content
فَأَخْرَجْنَٰهُم
böylece biz onları çıkardık
مِّن جَنَّٰتٍ
bahçeler(in)den
وَعُيُونٍ
ve çeşmeler(inden)

feaḫracnâhüm min cennâtiv ve`uyûn.

Diyanet Isleri:

Ama biz Firavun ve adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece oralara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Derken onları bahçelerden, kaynaklardan sürüp çıkardık.

2 Adem Uğur

Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, çıkardık.

3 Ali Bulaç

Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

4 Ali Fikri Yavuz

Böylece Firavun’u ve kavmini çıkardık bostanlardan, pınarlardan;

5 Celal Yıldırım

(57-58) Bununla beraber biz Fir´avn ve askerlerini bahçelerinden, pınarlarından, hazine ve yüce-şerefli makamlardan çıkardık.

6 Diyanet Vakfı

Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, çıkardık.

7 Edip Yüksel

Sonunda, onları çıkardık: Bahçelerden, çeşmelerden,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,

9 Fizilal-il Kuran

Böylece biz, Firavun ve soydaşlarını bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

10 Gültekin Onan

Böylelikle biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

11 Hasan Basri Çantay

(57-58) Bu suretle onları bostanlardan, akar sulardan, hazînelerden ve şerefli makam (lar) dan çıkardık.

12 İbni Kesir

Fakat Biz, onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

13 İskender Ali Mihr

Böylece Biz, onları (firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

14 Muhammed Esed

bunun içindir ki onları bağlar(ın)dan bahçeler(in)den, pınar başlarından çıkarıp attık,

15 Muslim Shahin

Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, çıkardık.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Cenâb-ı Hak da buyuruyor ki: «Artık biz onları bostanlardan, ırmaklardan çıkardık.»

17 Rowwad Translation Center

(Allah Teâlâ buyurdu ki): Böylece onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

18 Şaban Piriş

Biz de onları, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

19 Shaban Britch

(Allah Teâlâ buyurdu ki): Biz de onları, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

20 Suat Yıldırım

Ama neticede Biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.

21 Süleyman Ateş

Böylece biz onları çıkardık: bahçeler(in)den, çeşmeler(in)den.

22 Tefhim-ul Kuran

Böylelikle biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

23 Yaşar Nuri Öztürk

Bunun üzerine biz onları bahçelerinden, pınarlarından çıkardık.