Skip to main content
وَإِنَّ
ve şüphesiz
رَبَّكَ
Rabbin
لَهُوَ
O'dur
ٱلْعَزِيزُ
üstün olan
ٱلرَّحِيمُ
merhamet eden

veinne rabbeke lehüve-l`azîzü-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Doğrusu Rabbin, güçlü olandır, merhamet edendir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

2 Adem Uğur

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

3 Ali Bulaç

Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

4 Ali Fikri Yavuz

Şüphe yok ki, senin Rabbin Azîz’dir= düşmanlarından intikam alır, Rahîm’dir= müminlere çok merhametlidir.

5 Celal Yıldırım

Rabbın, gerçekten O´dur yegâne üstün, yegâne güçlü ; O´dur çok rahmet sahibi.

6 Diyanet Vakfı

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

7 Edip Yüksel

Kuşkusuz, senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

9 Fizilal-il Kuran

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb´in üstün iradeli ve merhametlidir.

10 Gültekin Onan

Ve hiç şüphesiz, senin rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

11 Hasan Basri Çantay

Şu muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir. (Mü´minleri ise) çok esirgeyicidir.

12 İbni Kesir

Muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz´dir, Rahim´dir.

13 İskender Ali Mihr

Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte O, elbette Azîz´dir (yüce), Rahîm´dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

14 Muhammed Esed

Ve gerçek şu ki, senin Rabbin, çok acıyan esirgeyen O yüceler yücesidir!

15 Muslim Shahin

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve şüphe yok ki, Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.

17 Rowwad Translation Center

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

18 Şaban Piriş

Şüphesiz Rabbin, güçlü ve merhametli olan O’dur.

19 Shaban Britch

Elbette Rabbin, çok güçlüdür, çok merhametlidir.

20 Suat Yıldırım

Ama Senin Rabbin aziz ve rahimdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).

21 Süleyman Ateş

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.

22 Tefhim-ul Kuran

Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ve şüphesiz, senin Rabbindir O mutlak Azîz, mutlak Rahîm.