Skip to main content
وَإِنَّ
ve şüphesiz
رَبَّكَ
Rabbin
لَهُوَ
işte O
ٱلْعَزِيزُ
üstündür
ٱلرَّحِيمُ
merhamet edendir

veinne rabbeke lehüve-l`azîzü-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

2 Adem Uğur

Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

3 Ali Bulaç

Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.

4 Ali Fikri Yavuz

Muhakkak ki senin Rabbin Azîzdir (kâfirlerden intikam almaya kâdirdir), Rahîm’dir (Müminlere merhametlidir).

5 Celal Yıldırım

Rabbin gerçekten çok üstündür, çok güçlüdür ve çok merhamet sahibidir.

6 Diyanet Vakfı

Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

7 Edip Yüksel

Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.

9 Fizilal-il Kuran

Hiç kuşkusuz senin Rabb´in üstün iradeli ve merhametlidir.

10 Gültekin Onan

Şüphesiz, senin rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.

11 Hasan Basri Çantay

Şüphesiz ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.

12 İbni Kesir

Ve muhakkak ki senin Rabbın, elbette O; Aziz´dir, Rahim´dir.

13 İskender Ali Mihr

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Azîz´dir (yüce), Rahîm´dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

14 Muhammed Esed

Oysa, senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!

15 Muslim Shahin

Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve muhakkak ki, Senin Rabbin elbette o, çok izzet sahibidir, çok merhametlidir.

17 Rowwad Translation Center

Muhakkak Rabbin Azîz, Rahîm'dir.

18 Şaban Piriş

Elbette Rabbin, güçlüdür, merhametlidir.

19 Shaban Britch

Elbette Rabbin, çok güçlüdür, çok merhametlidir.

20 Suat Yıldırım

Ama senin Rabbin azîz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir). [10,74]

21 Süleyman Ateş

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur merhamet eden O'dur.

22 Tefhim-ul Kuran

Hiç şüphe yok, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlü olandır, merhamet sahibi olandır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ve hiç kuşku yok, senin Rabbin gerçekten mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.