Skip to main content
فَلَمَّآ
ne zaman ki
أَسْلَمَا
ikisi (Allah'ın emrine) teslim oludu
وَتَلَّهُۥ
ve (çocuğu) yıktı
لِلْجَبِينِ
alnı üzerine

felemmâ eslemâ vetellehû lilcebîn.

Diyanet Isleri:

Böylece ikisi de Allah' a teslimiyet gösterip, babası oğlunu alnı üzerine yatırınca Biz: "Ey İbrahim! Rüyayı gerçek yaptın; işte biz iyi davrananları böylece mükafatlandırırız" diye seslendik.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

İkisi de teslim olunca onun alnını yere koymuştu.

2 Adem Uğur

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:

3 Ali Bulaç

Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı.

4 Ali Fikri Yavuz

Vakta ki, bu suretle ikisi de, (baba-oğul Allah’ın emrine) teslim oldular. İbrahim, çocuğu yanı üzerine yıktı.

5 Celal Yıldırım

Bunun üzerine her ikisi de (hakkın buyruğuna) teslimiyet gösterdiler ve O, oğlunu alnı üzeri yere yatırdı.

6 Diyanet Vakfı

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:

7 Edip Yüksel

Böylece ikisi de teslim oldu ve onu alnı üzerine yıktı.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

9 Fizilal-il Kuran

İkisi de Allah´a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca.

10 Gültekin Onan

Sonunda ikisi de (Tanrı´nın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail´i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı.

11 Hasan Basri Çantay

Vaktâkî bu suretle ikisi de (Allahın emrine) râm oldular, (İbrâhîm) onu alnı üzere yıkdı.

12 İbni Kesir

İkisi de teslim olunca, babası; oğlunu alnı üzere yatırdı.

13 İskender Ali Mihr

Böylece ikisi de (Allah´a) teslim olunca, (İbrâhîm A.S) onu alnı üzerine yatırdı.

14 Muhammed Esed

Fakat ikisi Allah´ın emri (olarak gördükleri)ne kendilerini teslim edince ve (İbrahim) onu yüzüstü yatırınca,

15 Muslim Shahin

Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Vaktâ ki, ikisi de inkiyâd ettiler ve O´nu alnının bir yanı üzerine yatırdı.

17 Rowwad Translation Center

Böylece her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) alnı üstü yere yatırdı.

18 Şaban Piriş

Her ikisi de teslimiyet gösterip, İbrahim oğlunu alnı üzerine yatırdığı zaman...

19 Shaban Britch

Her ikisi de teslimiyet gösterip, İbrahim oğlunu alnı üzerine yatırdığı zaman...

20 Suat Yıldırım

Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrâhim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, Biz de ona: “İbrâhim! Rüyanın gereğini yerine getirdin (onu kurban etmekten seni muaf tuttuk)” deyince (onları büyük bir sevinç kapladı). Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz!

21 Süleyman Ateş

İkisi de böylece (Allah'ın emrine) teslim olup (İbrahim, kurban etmek için) çocuğu alnı üzerine yıkınca,

22 Tefhim-ul Kuran

Sonunda ikisi de (Allah´ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail´i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı;

23 Yaşar Nuri Öztürk

Böylece ikisi de teslim olup İbrahim onu şakağı üzerine yatırınca,