Skip to main content
مَا لَكُمْ
size ne oldu ki?
لَا تَنَاصَرُونَ
birbirinize yardım etmiyorsunuz

mâ leküm lâ tenâṣarûn.

Diyanet Isleri:

Şöyle sorulur: "Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?"

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ne oldu size de yardım etmiyorsunuz birbirinize?

2 Adem Uğur

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

3 Ali Bulaç

(Onlara seslenilir:) "Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?"

4 Ali Fikri Yavuz

(Melekler o kâfirlere şöyle der): “- Ne oldu sizlere, (azabdan kurtulmak için) yardımlaşmıyorsunuz?”

5 Celal Yıldırım

Ve onlara: «Size ne oldu da birbirinize yardım edemiyorsunuz ?»

6 Diyanet Vakfı

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

7 Edip Yüksel

"Neden bir birinize yardım etmiyorsunuz?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Onlara): "Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz?" (denilir.)

9 Fizilal-il Kuran

Şöyle sorulur: «Size ne oldu ki, birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?»

10 Gültekin Onan

(Onlara seslenilir:) "Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?"

11 Hasan Basri Çantay

«Size ne oldu? Birbirinize yardım etmiyorsunuz ya»!

12 İbni Kesir

Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?

13 İskender Ali Mihr

Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz.

14 Muhammed Esed

"Size ne oldu ki (şimdi) birbirinize yardım etmiyorsunuz?"

15 Muslim Shahin

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(Ve onlara denilecektir ki) «Sizin için ne oldu ki birbirinize yardım edemiyorsunuz?»

17 Rowwad Translation Center

Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz?

18 Şaban Piriş

-Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz?

19 Shaban Britch

Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz?

20 Suat Yıldırım

Ne oldu size, neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?

21 Süleyman Ateş

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

22 Tefhim-ul Kuran

(Onlara seslenilir:) «Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?»

23 Yaşar Nuri Öztürk

Neniz var da birbirinize yardım etmiyorsunuz?