Skip to main content
فَأَهْلَكْنَآ
biz de helak ettik
أَشَدَّ
daha güçlü olanı
مِنْهُم
bunlardan
بَطْشًا
yakalayarak
وَمَضَىٰ
ve geçti
مَثَلُ
örneği
ٱلْأَوَّلِينَ
öncekilerin

feehleknâ eşedde minhüm baṭşev vemeḍâ meŝelü-l'evvelîn.

Diyanet Isleri:

Bunun için Biz de, bunlardan daha kuvvetli olanları yok etmişizdir. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Derken kuvvet bakımından, bunlardan çok daha çetin oldukları halde helak ettik onları ve öncekilere ait kıssalar, sana anlatıldı evvelce.

2 Adem Uğur

Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

3 Ali Bulaç

Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

4 Ali Fikri Yavuz

Onun için biz onlardan (Mekke’lilerden) kuvvetçe daha şiddetlilerini helâk ettik ve o evvelkilerin (hallerine dair Kur’an’da ibret) örneği geçti.

5 Celal Yıldırım

Bu yüzden bunlardan daha çetin, daha atılgan olan (o millet)leri yok ettik. Öncekilerin kıssaları (birçok âyetlerimizde) geçmiştir.

6 Diyanet Vakfı

Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

7 Edip Yüksel

Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

9 Fizilal-il Kuran

Bizde bunlardan daha güçlü oları o kavimleri helak ettik. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

10 Gültekin Onan

Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

11 Hasan Basri Çantay

Onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik. O evvelki (ümmet) lerin misâl (ler) i (nice âyetlerimizde) geçmişdir.

12 İbni Kesir

Biz, bunlardan daha güçlü olanları helak ettik. Öncekilerin misali geçti.

13 İskender Ali Mihr

Bu sebeple (Mekkelilerden) daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helâk ettik. Evvelki (ümmetlere) ait misaller (daha önce) geçmişti.

14 Muhammed Esed

(sonunda) şimdikilerden daha kudretli (oldukları halde) onları silip yok ettik ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

15 Muslim Shahin

Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Artık bunlardan daha şiddetlisini helâk ettik ve evvelkilerin sıfatı geçmiştir.

17 Rowwad Translation Center

Biz onlardan kuvvet itibarı ile daha çetin olanları helak ettik. Öncekilerin misali daha önce geçmiştir.

18 Şaban Piriş

Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

19 Shaban Britch

Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilere dair örnek(ler) daha önce geçmiştir.

20 Suat Yıldırım

Biz bunlardan, (senin Mekkeli muhataplarından) daha kuvvetli olan toplumlar helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir. [40,82; 43,56; 40,85; 33,62]

21 Süleyman Ateş

Biz de bunlardan daha güçlü olan(o kavimler)i helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

22 Tefhim-ul Kuran

Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Biz, gücü-kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti.