Skip to main content
مِن فِرْعَوْنَۚ
Fir'avndan
إِنَّهُۥ
çünkü o
كَانَ
idi
عَالِيًا
ululanan
مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ
sınırı aşanlardan

min fir`avn. innehû kâne `âliyem mine-lmüsrifîn.

Diyanet Isleri:

And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.

2 Adem Uğur

Yani Firavun´dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

3 Ali Bulaç

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

4 Ali Fikri Yavuz

Firavun’dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı).

5 Celal Yıldırım

(30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları´nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir´avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.

6 Diyanet Vakfı

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

7 Edip Yüksel

Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

9 Fizilal-il Kuran

Yani Firavun´dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi.

10 Gültekin Onan

Firavun´dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

11 Hasan Basri Çantay

(30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir´avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.

12 İbni Kesir

Firavun´dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.

13 İskender Ali Mihr

O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.

14 Muhammed Esed

Firavun(un onların başına sardığı azap)tan; zaten o, kendi kişiliklerini harcayıp duranların en başta gelenlerindendi;

15 Muslim Shahin

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Fir´avun´dan, şüphe yok ki, o, müsriflerden bir mütekebbir olmuştu.

17 Rowwad Translation Center

Firavun'dan. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

18 Şaban Piriş

Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi.

19 Shaban Britch

Firavundan... Çünkü o, haddi ululuk taslayan bir kimse idi.

20 Suat Yıldırım

Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.

21 Süleyman Ateş

Fir'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi.

22 Tefhim-ul Kuran

Firavun´dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.