Skip to main content
سُنَّةَ
sünnetidir (yasasadır)
ٱللَّهِ
Allah'ın
ٱلَّتِى
öyle ki
قَدْ خَلَتْ
süregelir
مِن قَبْلُۖ
ötedenberi
وَلَن
ve asla
تَجِدَ
bulamazsın
لِسُنَّةِ
yasasında
ٱللَّهِ
Allah'ın
تَبْدِيلًا
bir değişme

sünnete-llâhi-lletî ḳad ḫalet min ḳabl. velen tecide lisünneti-llâhi tebdîlâ.

Diyanet Isleri:

Allah'ın önceden gelip geçmişlere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasında değişme bulamazsın.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'ın, önceden de olup bitegelen yoluyoradamıdır bu ve Allah'ın yoluyoradamı, hiç mi hiç değişmez.

2 Adem Uğur

Allah´ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah´ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

3 Ali Bulaç

(Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.

4 Ali Fikri Yavuz

Allah’ın öteden beri olagelen sünneti böyledir. Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

5 Celal Yıldırım

Allah´ın, öteden beri gelip geçenler hakkındaki câri sünnetidir bu.. Sen artık Allah´ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın..

6 Diyanet Vakfı

Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

7 Edip Yüksel

Öteden beri uygulanan ALLAH'ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

9 Fizilal-il Kuran

Allah´ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah´ın yasasında bir değişme bulamazsın.

10 Gültekin Onan

(Bu,) Tanrı´nın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Tanrı´nın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.

11 Hasan Basri Çantay

Allahın öteden beri câri olagelen sünneti (âdeti budur). Allahın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın.

12 İbni Kesir

Bu, önceden beri geçmiş olan Allah´ın sünnetidir. Ve sen; Allah´ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

13 İskender Ali Mihr

Daha önceden beri devam eden, Allah´ın sünneti budur. Ve Allah´ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

14 Muhammed Esed

Allah´ın yöntemi öteden beri hep böyledir ve siz Allah´ın yönteminde hiçbir değişme bulamazsınız!

15 Muslim Shahin

Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Allah Teâlâ´nın öteden beri cari olan adeti ve Allah´ın adeti için asla bir değişiklik bulamazsın.

17 Rowwad Translation Center

(Bu,) Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın.

18 Şaban Piriş

Allah’ın daha önce de geçmiş olan kanunu budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın...

19 Shaban Britch

(Bu,) Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın.

20 Suat Yıldırım

Allah'ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.

21 Süleyman Ateş

Bu, Allah'ın ötedenberi süregelen yasasadır: Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

22 Tefhim-ul Kuran

(Bu,) Allah´ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah´ın sünnetinde kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Bu, Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu-yöntemidir. Allah'ın yol ve yönteminde hiçbir değişme bulamazsın.