Skip to main content
وَإِبْرَٰهِيمَ
ve İbrahim'in
ٱلَّذِى
ki
وَفَّىٰٓ
çok vefalıdır

veibrâhime-lleẕî veffâ.

Diyanet Isleri:

Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve İbrahim'in sahifelerindeki, o İbrahim ki ahdine iyiden iyiye vefa etmişti.

2 Adem Uğur

Ve ahdine vefa gösteren İbrahim´in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

3 Ali Bulaç

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

4 Ali Fikri Yavuz

Ve çok vefakâr İbrahim’inki ile:

5 Celal Yıldırım

(36-37) Yoksa Musa´nın ve ahde vefa eden İbrahim´in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ?

6 Diyanet Vakfı

Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in( sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

7 Edip Yüksel

Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

9 Fizilal-il Kuran

Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim´e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

10 Gültekin Onan

Ve vefa eden İbrahim´in (sahifelerinde) olan...

11 Hasan Basri Çantay

(36-37) Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden Ibrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :

12 İbni Kesir

Ve sözünü yerine getiren İbrahim´inkinde de.

13 İskender Ali Mihr

Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah´ın emirlerini ifa etti).

14 Muhammed Esed

ve her türlü güvene layık olan İbrahim´e;

15 Muslim Shahin

İbrahim’in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(36-38) Yoksa Mûsa´nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi? Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim´in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi? Hakikaten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.

17 Rowwad Translation Center

Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde)

18 Şaban Piriş

Ya vefakar İbrahim’in?..

19 Shaban Britch

Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde bulunan şu hükümler):

20 Suat Yıldırım

Yoksa o Mûsâ'nın ve o çok vefalı İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve ağlatan; O’dur öldüren ve yaşatan. [2,124; 16, 123; 35,18; 36,12; 9,105]

21 Süleyman Ateş

Ve çok vefalı İbrahim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):

22 Tefhim-ul Kuran

Ve vefa eden İbrahim´in (sahifelerinde) olan da.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler...