Skip to main content
ذُو
sahibi
مِرَّةٍ
üstün akıl
فَٱسْتَوَىٰ
ve doğruldu

ẕû mirrah. festevâ.

Diyanet Isleri:

Ona, çetin kuvvetlere sahip ve güçlü olan Cebrail öğretmiştir; en yüksek ufukta iken doğruluvermiş.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Kuvvetli biri; sonra doğruldu.

2 Adem Uğur

Ve üstün yaratılışlı (melek), doğruldu.

3 Ali Bulaç

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

4 Ali Fikri Yavuz

Öyle ki, görünüşü güzel olub hemen hakiki şekli üzere doğruldu;

5 Celal Yıldırım

(5-6-7) Onu O´na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu.

6 Diyanet Vakfı

Ve üstün yaratılışlı(melek), doğruldu:

7 Edip Yüksel

Üstün otoritenin sahibi göründü,

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.

9 Fizilal-il Kuran

O üstün yetenekli melek doğruldu.

10 Gültekin Onan

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

11 Hasan Basri Çantay

(Ki o) akıl ve re´yinde kâmil (bir melek) dir. Hemen (kendi suretine girib) doğruldu.

12 İbni Kesir

O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.

13 İskender Ali Mihr

O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).

14 Muhammed Esed

(o,) fevkalade bir güçle donatılmış (bir melektir) ki o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi,

15 Muslim Shahin

Asıl şekliyle doğruldu.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(6-7) Bir kuvvet sahibi ki, hemen dosdoğru göründü. Ve o, en yüksek bir sema kıyısında idi.

17 Rowwad Translation Center

Güç sahibi ve güzel görünüşlüdür. (Derken en yüksek ufukta) yükseliverdi.

18 Şaban Piriş

Üstün akıl sahibidir. Hemen doğruluverdi.

19 Shaban Britch

Güç ve güzel görünüşlü. (En yüksek ufukta) yükseliverdi.

20 Suat Yıldırım

Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan (melek Cebrail) öğretti. [81,19-21]Melek kendi aslî sûretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.

21 Süleyman Ateş

Üstün akıl sahibi (melek). Doğruldu;

22 Tefhim-ul Kuran

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi.